.: به نام خدا :. .: به وب سایت فسقل خان خوش آمدید :. .: بزرگترین مرجع کتاب و داستان و شعر و لالایی کودکانه بصورت فایل صوتی و تصویری و متنی :.

به کوچه رفتن بچه ها

به کوچه رفتن بچه ها

7000   4500  تومان اضافه به سبد خرید

شما باید جای بازی بچه را محدوده بندی کنید و تا وقتی نمی تواند احساس مسولیت کند باید حتما از قوانین ما پیروی کند به کودک آموزش بدهید و مدام زیر نظرشان بگیرید پس کودکان هم باید بیاموزند که از تیر رس ما خارج نشوند به کودکتان بیاموزید که در کوچه تحت نظارت شما بازی کند و خودتان هم گاهی او را در بازی همر

فسقل خان بزرگترین مرجع فایل های صوتی کودکانه و روانشناسی کودکان

توضیحات

به کوچه رفتن بچه ها
در حیاط نمی ماند و به کوچه می رود و در محیط بیرون حس می کنند که کحیط بازی بزرگی دارند و به راحتی از خانه بیرون می روند و امنیت را احساس نمی کنند

شما باید جای بازی بچه را محدوده بندی کنید و تا وقتی نمی تواند احساس مسولیت کند باید حتما از قوانین ما پیروی کند به کودک آموزش بدهید و مدام زیر نظرشان بگیرید پس کودکان هم باید بیاموزند که از تیر رس ما خارج نشوند به کودکتان بیاموزید که در کوچه تحت نظارت شما بازی کند و خودتان هم گاهی او را در بازی همراهی کنید

محدوده بازی را به او نشان دهید و برای کودک توضیح دهید که حقندارد از محدوده خارج شود و قوانین را به او بگویید سپس از او بخواهید حرف شما را تکرار کند تا مطمین شوید حرف شما را فهمیده است کم کم می توانید محدوده ی مجاز او را بیشتر کنید کم کم به آزادی دهید

قوانین ایمنی را به کودک آموزش دهید


شما باید جای بازی بچه را محدوده بندی کنید و تا وقتی نمی تواند احساس مسولیت کند باید حتما از قوانین ما پیروی کند به کودک آموزش بدهید و مدام زیر نظرشان بگیرید پس کودکان هم باید بیاموزند که از تیر رس ما خارج نشوند به کودکتان بیاموزید که در کوچه تحت نظارت شما بازی کند و خودتان هم گاهی او را در بازی همر
به کوچه رفتن بچه ها
روانشناسی , روانشناسی تربیتی کودک , تربیت کودک , روش صحیح تربیت کودک , روشهای اصلی تربیت کودک , تربیت فرزندان , فرزندان , کودکان , اخلاق کودک , روش نربیت کودک , روش تربت اخلاقی کودکان , جمع وجور نمیکند , فرزندم جمع و جور نمیکند , کودکم جمع و جور نمیکند , روش تصیح نامرتب بودن کودک , روش تربیت کودک نامرتب , کودک نامرتب , کودکان نامرتب , فرزند نامرتب , صبحانه , صبحانه نمیخورد , بچه ام صبحانه نمیخورد , صبحونه , کودکم صبحونه نمیخوره , کودکم صبحانه نمیخورد , چگونه کودکم را به صبحانه خوردن عادت دهم , پاکیزگی کودک , روش درست پاکیزگی کودک , عادت به پاکیزگی در کودک , چگونه فرزندم را به پاکیزگی عادت دهم , کودک تمیز , تربت یک فرزند تمیز , کودک خواب آلود , حل خواب آلودگی در کودکان , روش برطرف کردن خواب آلودگی کودکان , کودکان خواب آلود , مسواک , مسواک زدن کودک , مسواک زدن کودکان , مسواک کردن کودکان , مسواک زدن فرزند , عادت به مسواک زدن , عادت به مسواک کردن , مسواک کودک , چگونه فرزندم را به مسواک زن عادت دهم , غرغر , غرغرکردن , کودکانی که دوست دارند با والدین خود بخوابند,کودکانی که به تنهایی نمی خو


محصولات مرتبط


نظرات و پیشنهادات
نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:  

آدرس ایمیل :  
 

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

به کوچه رفتن بچه ها

روانشناسی , روانشناسی تربیتی کودک , تربیت کودک , روش صحیح تربیت کودک , روشهای اصلی تربیت کودک , تربیت فرزندان , فرزندان , کودکان , اخلاق کودک , روش نربیت کودک , روش تربت اخلاقی کودکان , جمع وجور نمیکند , فرزندم جمع و جور نمیکند , کودکم جمع و جور نمیکند , روش تصیح نامرتب بودن کودک , روش تربیت کودک نامرتب , کودک نامرتب , کودکان نامرتب , فرزند نامرتب , صبحانه , صبحانه نمیخورد , بچه ام صبحانه نمیخورد , صبحونه , کودکم صبحونه نمیخوره , کودکم صبحانه نمیخورد , چگونه کودکم را به صبحانه خوردن عادت دهم , پاکیزگی کودک , روش درست پاکیزگی کودک , عادت به پاکیزگی در کودک , چگونه فرزندم را به پاکیزگی عادت دهم , کودک تمیز , تربت یک فرزند تمیز , کودک خواب آلود , حل خواب آلودگی در کودکان , روش برطرف کردن خواب آلودگی کودکان , کودکان خواب آلود , مسواک , مسواک زدن کودک , مسواک زدن کودکان , مسواک کردن کودکان , مسواک زدن فرزند , عادت به مسواک زدن , عادت به مسواک کردن , مسواک کودک , چگونه فرزندم را به مسواک زن عادت دهم , غرغر , غرغرکردن , کودکانی که دوست دارند با والدین خود بخوابند,کودکانی که به تنهایی نمی خو

شما باید جای بازی بچه را محدوده بندی کنید و تا وقتی نمی تواند احساس مسولیت کند باید حتما از قوانین ما پیروی کند به کودک آموزش بدهید و مدام زیر نظرشان بگیرید پس کودکان هم باید بیاموزند که از تیر رس ما خارج نشوند به کودکتان بیاموزید که در کوچه تحت نظارت شما بازی کند و خودتان هم گاهی او را در بازی همر


به کوچه رفتن بچه ها

قیمت قبلی : 7,000 تومان
قیمت نهایی : 4,500 تومان

به کوچه رفتن بچه ها
در حیاط نمی ماند و به کوچه می رود و در محیط بیرون حس می کنند که کحیط بازی بزرگی دارند و به راحتی از خانه بیرون می روند و امنیت را احساس نمی کنند

شما باید جای بازی بچه را محدوده بندی کنید و تا وقتی نمی تواند احساس مسولیت کند باید حتما از قوانین ما پیروی کند به کودک آموزش بدهید و مدام زیر نظرشان بگیرید پس کودکان هم باید بیاموزند که از تیر رس ما خارج نشوند به کودکتان بیاموزید که در کوچه تحت نظارت شما بازی کند و خودتان هم گاهی او را در بازی همراهی کنید

محدوده بازی را به او نشان دهید و برای کودک توضیح دهید که حقندارد از محدوده خارج شود و قوانین را به او بگویید سپس از او بخواهید حرف شما را تکرار کند تا مطمین شوید حرف شما را فهمیده است کم کم می توانید محدوده ی مجاز او را بیشتر کنید کم کم به آزادی دهید

قوانین ایمنی را به کودک آموزش دهید


شما باید جای بازی بچه را محدوده بندی کنید و تا وقتی نمی تواند احساس مسولیت کند باید حتما از قوانین ما پیروی کند به کودک آموزش بدهید و مدام زیر نظرشان بگیرید پس کودکان هم باید بیاموزند که از تیر رس ما خارج نشوند به کودکتان بیاموزید که در کوچه تحت نظارت شما بازی کند و خودتان هم گاهی او را در بازی همر
به کوچه رفتن بچه ها
روانشناسی , روانشناسی تربیتی کودک , تربیت کودک , روش صحیح تربیت کودک , روشهای اصلی تربیت کودک , تربیت فرزندان , فرزندان , کودکان , اخلاق کودک , روش نربیت کودک , روش تربت اخلاقی کودکان , جمع وجور نمیکند , فرزندم جمع و جور نمیکند , کودکم جمع و جور نمیکند , روش تصیح نامرتب بودن کودک , روش تربیت کودک نامرتب , کودک نامرتب , کودکان نامرتب , فرزند نامرتب , صبحانه , صبحانه نمیخورد , بچه ام صبحانه نمیخورد , صبحونه , کودکم صبحونه نمیخوره , کودکم صبحانه نمیخورد , چگونه کودکم را به صبحانه خوردن عادت دهم , پاکیزگی کودک , روش درست پاکیزگی کودک , عادت به پاکیزگی در کودک , چگونه فرزندم را به پاکیزگی عادت دهم , کودک تمیز , تربت یک فرزند تمیز , کودک خواب آلود , حل خواب آلودگی در کودکان , روش برطرف کردن خواب آلودگی کودکان , کودکان خواب آلود , مسواک , مسواک زدن کودک , مسواک زدن کودکان , مسواک کردن کودکان , مسواک زدن فرزند , عادت به مسواک زدن , عادت به مسواک کردن , مسواک کودک , چگونه فرزندم را به مسواک زن عادت دهم , غرغر , غرغرکردن , کودکانی که دوست دارند با والدین خود بخوابند,کودکانی که به تنهایی نمی خو.:: به کوچه رفتن بچه ها

ارجاع به بالا تماس با ما

فسقل خان آکادمی تخصصی کودک وب سایت تخصصی کودک

.:: Powered By KSPgroup.ir ::.